Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Τι είναι το πέλλετ (βιομάζα);

Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.


Μια μορφή βιομάζας είναι τα πέλλετ (pellets - συσσωματώματα) τα οποία προκύπτουν από τη μηχανική συμπίεση των υλικών αυτών, χωρίς την προσθήκη χημικών ή συγκολλητικών ουσιών.


Τα πέλλετ έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία (λιγότερο 12%) και υψηλή αποδοτικότητα, αυτό είναι και το συγκριτικό τους πλεονέκτημα σε σχέση με τα παραδοσιακά ξύλα!!!  Τα μεγαλύτερα πλεονέκτημα των pellets είναι η λειτουργική ανεξαρτησία που επιτρέπουν, ο μικρός χώρος που καταλαμβάνουν τα καύσιμα και η μεγάλη περιεκτικότητα των δοχείων αποθήκευσης.


Πηγές: fire blue, ecompellet, estianet, artfire, oikofire, k-evo, thermotechniki, thermansipress, viokatoikia