Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Μπορώ να κάψω και άλλα καύσιμα σε μία συσκευή πέλλετ;

Η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση είναι ένα κατηγορηματικό ΟΧΙ.


Τόσο στις σόμπες πέλλετ όσο και τους καυστήρες – λέβητες, θα πρέπει να καίγεται αποκλειστικά πέλλετ και δεν πρέπει να γίνεται καμία απόπειρα με άλλο καύσιμο, πχ ξύλα, διότι θα καταστρέψουμε τη συσκευή. Πηγές: fire blue, ecompellet, estianet, artfire, oikofire, k-evo, thermotechniki, thermansipress, viokatoikia