Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Επιτρέπεται να έχει γωνίες η καμινάδα σε ένα ενεργειακό τζάκι;

Ναι, επιτρέπεται η τοποθέτηση γωνιών στην καμινάδα στα ενεργειακά τζάκια


αρκεί όμως αυτές να είναι ανοικτές, δηλαδή αμβλείες γωνίες.
Πηγές: fire blue, ecompellet, estianet, artfire, oikofire, k-evo, thermotechniki, thermansipress, viokatoikia