Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Η κρίση ανάβει το τζάκι μας


Αναμφισβήτητα ο οικονομικός πόλεμος που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα έχει οδηγήσει στην αύξηση της φτώχειας και στην εξαθλίωση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Πολλοί άνθρωποι, κυρίως ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, συνταξιούχοι, μετανάστες έχουν οδηγηθεί σε επίπεδα διαβίωσης κάτω από τα όρια της ανέχειας. Πέρα από τις άμεσες συνέπειες στην τσέπη όλων μας, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στο ψυχισμό μας, η κρίση χτυπάει με έμμεσο τρόπο την υγεία μας. 


Τα όρια επιφυλακής στους αέριους ρύπους σημειώνουν καθημερινές υπερβάσεις στα αστικά κέντρα της χώρας μας και αυτό διότι παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση η χρήση των οικιακών εστιών (σόμπες, τζάκια κ.α). 

Η χρήση οικιακών εστιών επιβαρύνει το περιβάλλον, ιδιαίτερα με τη χρήση φυσικού αερίου, ιδιαίτερα όταν κατώτερα οικονομικά στρώματα του πληθυσμού χρησιμοποιούν αντί για ξύλα οικιακά σκουπίδια η κατάσταση γίνεται άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

Κρίνεται αναγκαίο λοιπόν μέσα από αυτό το κείμενο να ενημερωθούν οι πολίτες για τους παράγωγους ρύπους από τη χρήση οικιακών εστιών θέρμανσης.